Включение

Выключение

Предустановки

Работа с Bluetooth

Работа со Spotify

Приложение Revox (Android)

Настройка Wi-Fi (Android)

Приложение Revox (AirPlay)

Настройка Wi-Fi (AirPlay)